Pal. Liucijus ir Buonadonna Modestini - pirmieji pasauliečiai pranciškonai

Balandžio 28 d.

1260 m. balandžio 28 d. mirė palaimintieji Liucijus OFS (gim. ~1180) ir
Buonadonna Modestini OFS iš Podžibonsio, pirmieji pasauliečiai
pranciškonai. Liucijus buvo labai turtingas ir godus pirklys. Atsivertė,
išgirdęs pamokslą, kurį sakė šv. Pranciškus Asyžietis, visą turtą
išdalino vargšams, abu su žmona davė amžinuosius įžadus Pranciškaus
akivaizdoje  ir toliau gyveno labai asketiškai. Kai senatvėje Liucijus
sunkiai susirgo ir buvo prie mirties, žmona Buonadonna paprašė jį
melstis, kad Dievas pasiimtų juos abu. Liucijus pasimeldė, Buonadonna
ėmė karščiuoti ir mirė, priėmusi ligonių patepimą, truputį anksčiau,
negu jos vyras. (
https://secularfranciscansusa.org/.../28-Secular...)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021