Miesto garbės piliečio vardas

Klaipėda, 2022 m. rugpjūčio 1 d.

Ačiū, Mielieji!

Ačiū Dievui ir mano tėvams Bronislavai ir Benediktui, kurie savo šeimos gyvenamąja vieta pasirinko karo sugriautą, dar ugnimi liepsnojančią Klaipėdą, kurioje gimiau gruodžio 18 d. Greitu metu man sukaks 70 metų. Šiandien tikrai jaučiuosi gerai. Esu ypatingai jūsų visų pamalonintas ir įvertintas. Miesto garbės piliečio vardas - aukščiausias įvertinimas, kurį miestiečiai gali suteikti. Tikrai džiaugiuosi tokiu mano asmens išskirtinumu. Prisipažįstu: nieko nedariau kryptingai dvasiniam ar socialiniam pripažinimui pelnyti. Vis dėlto turiu pasakyti, kad iš visų iki šiol gautų apdovanojimų, ši viešai išreikšta pagarba man yra pati vertingiausia dovana. Ačiū tau, Klaipėda. Tai dar viena papildoma motyvacija man neužsisklęsti savyje ir toliau kurti prasmingus ir kupinus džiaugsmo santykius, ypač su tais, kuriuos gyvenimo stigmos verčia iš kojų.

Ši šventinė ceremonija liudija, kad mes, Klaipėdoje gyvenantys mažesnieji broliai, sinergijoje su miesto gyventojais, darome Lietuvos visuomenei nemenką įspūdį. Metinių „Vilties“ renginių gausa ir jų galia padėti žmonėms įveikti dvasinį ir fizinį diskomfortą, pasirodo, visų pirma mums patiems yra reikalingas, nes šis Vilties fenomenas sukelia sveikas emocijas ir norą dar labiau susitelkti geriems darbams, t.y. žmonių gerovės kūrimui. Džiaugiuosi, kad esame pastebėti ir, sakau nesikuklindamas, pačiu tinkamiausiu laiku ir, kaip sako broliai amerikonai, in right place.

To iš mūsų, Klaipėdos – Vilties miesto bendruomenės, „neatimsi“: efektyvi yra mūsų pagalba žmonėms, sugrąžinant jiems viltį ir svajonę gyventi taip, kaip jie norėtų. O kiekvienas iš mūsų norime būti pilnaverčiais, norime įsijungti į prasmingesnį, vertybinį gyvenimą, kuris mus augina ir brandina siekti kilnesnių tikslų. Nesvarbu, su kokiomis problemomis susiduriame – neturtu ar liga, - jos negali sukliudyti mums veikti taip, kad gyvenimas būtų prasmingas ir turėtų tikslą. Taip. Taip ir yra – mes pradedame siekti ambicingų tikslų, atmetę epizodinius – dirbk, pirk ir mirk - vaidmenis.

Mūsų solidarumas yra stipresnis už bet kokį konfliktą ar iškilusią problemą. Viltis stipresnė, - toks yra mūsų „Vilties miesto“ logo.

Ačiū jums už pagarbą mano asmeniui!