Pal. Mamertas Esquiú Medinietis OFM

Sausio 10 d.

1883 m. sausio 10 d. Argentinoje seserį Mirtį susitiko pal. Mamertas Esquiú Medinietis OFM (gim. 1826), filosofijos ir teologijos mokytojas, po Argentinos pilietinio karo 1853 m. liepos 9 d. pasakė savo garsųjį Pamokslą apie Konstituciją. 1880 m. buvo paskirtas Kordobos vyskupu. Jis pasakė: "...be įstatymo nėra valstybės ir tikros laisvės, yra tik aistros, netvarka, anarchija, naikinimas, karas..." (https://catholicsaints.info/blessed-mamerto-esquiu-y-medina/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021