Pal. Džentilė Matelikietis OFM

Rugsėjo 5 d.

1340 m. rugsėjo 5 d. Tebrize, dabartinio Irano teritorijoje sesę Mirtį
susitiko pal. Džentilė Matelikietis OFM (gim. 1290 m. Italijoje),
kankinys, kunigas, kilęs iš didikų giminės, įšventintas į kunigus
pasitraukė į La Vernos eremitą, kur gyveno vienatvėje ir atgailavo,
vėliau išvyko skelbti Kristaus į Egiptą, išmoko arabų bei kitas
kaimyninių šalių kalbas, skelbė Evangeliją faraonų žemėje, Sinajaus
pusiasalyje, Turkijoje ir Persijoje, pasiekė tokį didelį atsivertimų
skaičių, kad sukėlė musulmonų pyktį, kuris netrukus virto žiauriu
kerštu. Pamokslaudamas Tebrizo mieste, tėvas Gentile'is buvo užpultas
fanatiškų Mahometo pasekėjų ir nukirsdintas.  Dalis jo palaikų, kuriuos
surado Venecijos jūreivis ir pirklys Nicolò Quirini, buvo nugabenti
laivu į Veneciją ir palaidoti pranciškonų Santa Maria Gloriosa dei Frari
bazilikoje.
(http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/gentile-da-matelica-sacerdote-francescano-e-martire-1290-1340-beato/)

Paruošė, Vytautas Jakelis