Pal. Matas Agrigentietis OFM

     1450 m. sausio 7 d. Pranciškonų vienuolyne Sicilijoje mirė pal. Matas Agrigentietis OFM (gim. 1377), kunigas, 1442 m. paskirtas vyskupu, kovojo su klerikalų lupikavimu, dalino bažnyčios turtą vargšams, buvo apkaltintas turto švaistymu ir ryšiais su moterimi, Vatikano komisija išteisino Matą, bet šis atsistatydino ir pasišventė maldai. Jis pasakė: "Kas nori paragauti Jėzaus saldumo, prieš tai turi ragauti kartumą."

Paruošė, Vytautas Jakelis.