Šv. Jėzaus Marija Ona Paredietė OFS

Gegužės 26 d.

1645 m. gegužės 26 g. Ekvadore mirė šv. Jėzaus Marija Ona Paredietė OFS (gim. 1618), mergelė, kilusi iš aristokratų šeimos, viską paliko iš meilės Dievui ir gyveno labai asketiškai. Turėjo pranašystės dovaną. Kito mieste kilus maro epidemijai, viešai pasisiūlė tapti auka, kad išgelbėtų miestą, ir netrukus mirė. Maras liovėsi. Paskelbta nacionaline Ekvadoro didvyre. (https://catholicsaints.info/saint-mary-ann-de-paredes/)

Paruošė, Vytautas Jakelis