Pal. Margarita Kolona

     1284 m. gruodžio 30 d. Romoje mirė palaimintoji Margarita Kolona (gim. ~1255), mergelė, Šv. Klaros neturtėlių seserų ordino vienuolė, princo duktė, rūpinosi vargšais ligoniais, buvo labai silpna ir ligota, prieš mirtį pasakė: “Dėkoju Tau, brangus Viešpatie, kad leidai mano kūnui būti silpnam ir gležnam, kad galėčiau lengviau sugrąžinti Tau savo sielą.”

Paruošė, Vytautas Jakelis