Pal. Marcelo Spínola y Maestre OFS

     1906 m. sausio 19 d. Sevilijoje mirė pal. Marcelo Spínola y Maestre (gim. 1835) OFS, Sevilijos arkivyskupas, labai išsilavinęs, baigė teisę, buvo nepaprastai talentingas advokatas, veltui gynė neturtingus žmones, savarankiškai studijavo teologiją ir 1864 m. buvo įšventintas į kunigus. Būdamas arkivyskupu gatvėje prašydavo išmaldos vargšams, buvo labai mylimas žmonių ir pramintas "Elgetaujančiu arkivyskupu", dvi kadencijas ėjo Ispanijos Karalystės senatoriaus pareigas, 1905 m. buvo paskirtas kardinolu.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021