Šiandien, gruodžio 23 d., Lietuvos vyskupai kviečia melstis už medicinos darbuotojus ir ligonius

     Vilniaus metropolitas arkivyskupas G. Grušas šv. Mišias už medicinos darbuotojus ir ligonius aukos prie Gailestingumo Motinos paveikslo. Jo Ekscelencija sako: „Regime, kaip pasiaukojančiai dirba mūsų šalies gydytojai ir jų talkininkai neslopstant pandemijai. Kviečiu visus melsti Dievą sveikatos Lietuvos žmonėms bei ištvermės gydytojams, medicinos sistemos darbuotojams ir savanoriams. Malda yra labai reikalinga. Būtinas ir mūsų sąmoningumas saugant vieniems kitus, kad medicinos sistema galėtų kuo geriau veikti.“ 

     Maloniai kviečiame tikinčiuosius jungtis į maldą 16.00 val., stebint tiesioginę šv. Mišių transliaciją internetu feisbuke (Puslapis „Šv. Teresės bažnyčia – Aušros Vartai“). Šv. Mišias transliuos ir Marijos Radijas.  

     Lietuvos vyskupai šia intencija aukos šv. Mišias savo koplyčiose ar katedrose.