Pal. Marija Magdalena Martinengo, klarisė

Liepos 27 d.

1737 liepos 27 d. Italijoje mirė pal. Marija Magdalena Martinengo (gim. 1687), klarisė kapucinė, kilusi iš didikų šeimos, garsėjo pamaldumu Nukryžiuotajam Kristui, atgailavimu ir išmintimi, du kartus buvo vienuolyno abatė, ugdė novices. (https://catholicsaints.info/blessed-mary-magdalene.../)

Paruošė, Vytautas Jakelis