Pal. Cherubinas da S. Lucia OFM

Rugpjūčio 30 d.

1587 m. rugpjūčio 30 d. sesutę Mirtį susitiko pal. Cherubinas da S.
Lucia OFM (gim. 1545), kilęs iš didikų šeimos, ketverių metų liko
našlaitis, 20 metų amžiaus įstojo į Mažesniųjų brolių ordiną, daug
studijavo, buvo visų gerbiamas dėl savo dorybių, po jo mirties įvyko
daugybė stebuklų, mažesnieji broliai atnešdavo brolio Cherubino
relikvijas į ligonių namus, ir šie pasveikdavo.
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/cherubino-da-s-lucia-religioso-francescano-1545-1587-beato/)

Paruošė, Vytautas Jakelis