Šventieji Liudvikas Martin OFS ir Marija Azelia Guerin OFS

Liepos 12 d.

1858 m. liepos 12 d. susituokė šventieji Liudvikas Martin OFS ir Marija Azelia Guerin OFS, susilaukė devynių vaikų, trys sūnūs ir viena duktė mirė vaikystė, penkios dukterys tapo vienuolėmis karmelitėmis, viena iš jų šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė. Vieninteliai šventieji minimi jų santuokos dieną. (https://www.littleflower.org/therese/life-story/her-parents/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021