Šv. Liudvikas IX OFS

Rugpjūčio 25 d.

1270 m. rugpjūčio 25 d. mirė šv. Liudvikas IX OFS (gim. 1214), Pasauliečių pranciškonų ordino globėjas. Susilaukė vienuolikos vaikų, kuriuos puikiai išauklėjo. Pasižymėjo atgailos dvasia, pamaldumu ir meile vargšams. Rūpinosi ne tik taika savo tautai, bet ir jos dvasine gerove. Dalyvavo kryžiaus žygiuose. Jis pasakė: „Svarbiausia gyvenime mylėti Dievą visa širdimi. Kai aplanko skausmas ir kančia, reikia paaukoti juos Dievui už mūsų nuodėmes, o sėkmės ir klestėjimo metu – dėkoti Viešpačiui ir saugotis puikybės. Vargšams ir kenčiantiems būtina rodyti ypatingą dosnumą.“ Vienintelis Prancūzijos karalius paskelbtas šventuoju. (https://catholicsaints.info/saint-louis-ix/)

Paruošė, Vytautas Jakelis