2022 m. LIEPOS MĖN. MIŠIŲ LAIKAS IR ŠVENTĖS

LIEPOS 3 d., XIV EILINIS SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. ir 15.00 val.

LIEPOS 6 d., VALSTYBĖS DIENA
Trečiadienis. MIŠIOS 11.00 val.

LIEPOS 10 d., XV EILINIS SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. ir 15.00 val.

LIEPOS 11 d., Šv. BENEDIKTAS, EUROPOS GLOBĖJAS
Pirmadienis. MIŠIOS 8.00 val.

LIEPOS 15 d. Šv. BONAVENTŪRAS, PRANCIŠKONAS, BAŽNYČIOS MOKYTOJAS
Penktadienis. Mišios - 18.00 val.

LIEPOS 17 d., XVI EILINIS SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. ir 15.00 val.

LIEPOS 22 d., ŠV. MARIJA MAGDALIETĖ
Penktadienis. MIŠIOS – 12.00 val.

LIEPOS 24 d. XVII EILINIS SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. IR 15.00 VAL.

LIEPOS 31 d. XVIII EILINIS SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. ir 15.00 val.