2022 LAPKRIČIO MĖNESIO ŠV. MIŠIOS IR RENGINIAI

KLAIPĖDOS ŠV.PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOJE SAVANORIŲ G. 4, KLAIPĖDA

LAPKRIČIO 1D. – VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENĄ ŠV.MIŠIOS 11:00 VAL. IR 18:00 VAL.

LAPKRIČIO 2D. – VĖLINĖS. ŠV.MIŠIOS 18:00 VAL.

LAPKRIČIO 11D. ŠV.MARTYNO DIENA. ŠV.MIŠIOS 11:00 VAL. PO MIŠIŲ KLAIPĖDOS ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO BAŽNYČIOS MOZAIKINIO FASADO „MERGELĖ MARIJA – VISŲ ŠVENTŲJŲ IR LIGONIŲ GLOBĖJA“ ATIDARYMO IR PAŠVENTINIMO IŠKILMĖ.

LAPKRIČIO 19D. VYRŲ DIENA. 9:30-16:00 VAL.

LAPKRIČIO 20D. – KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖS.