Šv. Ignacas Lakonietis OFM Cap.

Gegužės 11 d.

1781 m. gegužės 11 d. Italijoje mirė šventasis Ignacas Lakonietis OFM
Cap. (gim. 1701), 20 amžiaus jis pasibeldė į Kaljario Šv. Benedikto
pranciškonų kapucinų vienuolyno duris. Kapucinai leido jam duoti įžadus.
Būdamas pasaulietis brolis, jis buvo paskirtas elgetauti ir atlikti
sunkiausius vienuolyno darbus. Brolis Ignacas su krepšiu ant peties
kasdien vaikščiojo gatvėmis, įeidavo į uostą ir smukles, kad surinktų
dovanų iš geros širdies žmonių, kurie greitai pamilo jį ir gerbė.
Mainais Ignacas siūlė savo draugystės šilumą, gerą žodį ir daugybę
maldų. Daugelį patraukė jo kuklaus gyvenimo pavyzdys, jis gyveno tarp
vargšų, kuriems išdalydavo dalį to, ką gaudavo.
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/ignazio-da-laconi-religioso-francescano-1701-1781-santo/)

Paruošė, Vytautas Jakelis