Kūčių vakarienė. Katechezė.

Vilties Miestas, 2021