Pal. Henrikas Juozapas Krzysztofik OFM Cap

Rugpjūčio 4 d.

1942 m. rugpjūčio 4 d. Dachau konclageryje sesę Mirtį sutiko pal.
Henrikas Juozapas Krzysztofik OFM Cap (gim. 1908 m. Lenkijoje), kunigas,
kankinys, studijavo filosofiją Olandijoje ir teologiją Romoje. Grįžęs į
Lenkiją, jis iš pradžių buvo Liublino vienuolyno seminarijos dėstytojas,
paskui rektorius. 1940 m. sausio 25 d. vokiečių gestapas suėmė 23
Liublino vienuolyno kapucinus, tarp kurių buvo ir brolis Henrikas, kartu
su savo bendraminčiais buvo išvežtas į Zaksenhauzeno koncelagerį, vėliau
- į Dachau, buvo silpnos sveikatos, bet negailėjo savęs, visada padėdavo
silpniausiems. 1941 m. liepą jis buvo paguldytas į koclagerio ligoninę.
Iš ten parašė žinutę savo mokiniams: "Brangūs broliai! Dėl
dehidratacijos praradau daug svorio. Sveriu 35 kilogramus, guliu ant
lovos kaip ant kryžiaus su Kristumi, esu dėkingas, kad galiu būti ir
kentėti su Juo, meldžiuosi už jus ir aukoju Dievui savo kančias".
(
http://www.santiebeati.it/dettaglio/92955)

Paruošė, Vytautas Jakelis