Pal. Benediktas Kremonietis OFM

Birželio 24 d.

1537 m. birželio 24 d. Italijoje, Agnonės (Fodžos) Bernardino
vienuolyne, mirė pal. Benediktas Kremonietis OFM, labai jaunas įstojo į
savo miesto Mažesniųjų brolių vienuolyną, apie jį, jo tikėjimą ir meilę
buvo sakoma, kad jo akys nuolat buvo nukreiptos į dangų, taip pat kaip
ir į žemę. Jam priskiriama daugybė stebuklų tiek gyvenime, tiek po
mirties.
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/giovanni-battista-precursore-di-gesu/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021