Pal. Kotryna Scherer OFS

Birželio 16 d.

1888 m. birželio 16 d. Šveicarijoje mirė pal. Kotryna Scherer OFS (gim.
1825), septynerių metų amžiaus liko našlaite, su tėvu Teodosijumi
Florentini OFM Cap. įkūrė Šventojo Kryžiaus gailestingųjų seserų
kongregaciją, kuriai nuo 1857 m. ištikimai ir išmintingai vadovavo, 
rūpinosi jaunimo ugdymu ir mokymu, pagalba vargšams, ligoniams ir
našlaičiams, įveikė daugybę politinės valdžios keliamų sunkumų ir savo
aktyvia veikla siekdama, kad kongregacija išplistų už Šveicarijos ribų.
Mirdama sušnabždėjo: "Dangus... Dangus!"

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021