Pal. Kornelijus O'Devany OFM

1612 m. vasario 11 d. Dubline buvo pakartas pal. Kornelijus O'Devany OFM
(gim. ~ 1532), kunigas, vyskupas nuo 1582 m., kankinys, protestantų
valdininkų melagingai apkaltintas valstybės išdavyste, trejus metus
kalinamas atsisakė pereiti į protestantizmą ir buvo nuteistas mirties
bausme.

Paruošė, Vytautas Jakelis