„Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai”

Nuoširdžiai kviečiame visus nuraminti ir suderinti širdis meilei balandžio 10 d. 19.00 val. Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje, Savanorių g. 4. pasitiksime Jozefo Haidno kūrinį „Septyni paskutiniai Jėzaus Kristaus žodžiai”, kurį pakartotinai atliks Klaipėdos Koncertų salės kamerinis orkestras, vadovas maestro Mindaugas Bačkus.

Broliai Benediktas ir Astijus įžodins tylą - „Šį Kančios sekmadienio vakarą, Jėzus kviečia mus prie kryžiaus sakyklos. Niekad žmonijos istorijoje par excellence nebuvo tokio pamokslininko, kuris prilygtų mirštančiam Kristui; nebuvo tokio pamokslo. Kilnioje kančios valandoje, Jėzus, paskutiniuosius savo atodūsių žodžius, ištaria lyg mantrą, kurią mes kartodami atsimainome į meilę.“ „Septynių Jėzaus Kristaus žodžių ištartų ant kryžiaus“ meditacijos ir pamaldumo pradžia datuojama XII a. Šį dvasinį potyrį išpopuliarino broliai pranciškonai. Netrukus jis įaugo į bendruomenių dvasingumo audinį ir buvo laikomas vaistu nuo „septynių mirtinų nuodėmių“.

Paskutinieji Jėzaus žodžiai mus įveda į gyvenimą, kuriam suteikiame kelionės į amžinąją Dievo tylą prasmę. Ką sakome ir kuo tampame artėjančios mirties - tylos akivaizdoje - ypač paslaptinga. Bandykime perskaityti paskutinius Jėzaus žodžius kitaip, lyg būtume jo testamento vykdytojai.