Pal. Klara Agolanti Riminietė OFS

1346 m. vasario 10 d. Italijoje mirė palaimintoji Klara Agolanti
Riminietė OFS (gim. 1282), kilusi iš didikų šeimos, anksti ištekėjo, po
trejų metų tapo našle, ištekėjo antrą kartą, mėgavosi nuodėmingu
gyvenimu. Žuvus tėvui ir broliui, atsivertė, tapo pasauliete
pranciškone, įkūrė klarisių vienuolyną, į kurį įstojo po antrojo vyro,
kuris taip pat patyrė susitikimą su Kristumi, mirties.
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/chiara-agolanti-da-rimini-clarissa-1280-1326-beata/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021