Karolis Secietis OFM

     1670 m. sausio 6 d. Romoje mirė šventasis Karolis Secietis (gim. 1613), OFM, vienuolyno virėjas, durininkas ir sodininkas, mistikas, turėjo stigmą šone. Jis pasakė: "Dievas įsakė mums ne vilkėti ašutines, vilkti grandines ir plakti save, bet mylėti Jį labiau už viską ir savo artimą kaip save patį."

Paruošė, Vytautas Jakelis.