Imanuelis Kantas ir jo epocha: filosofinis, istorinis, kultūrinis kontekstas.

Konferencija. Rugsėjo 9 d. Klaipėdos m. savivaldybės Imanuelio Kanto viešojoje bibliotekoje.