Šv. Jonas Triorietis OFM

1816 m. vasario 7 d. Kinijoje mirė šv. Jonas Triorietis (gim. 1760 m.) OFM, kunigas, misionierius, kankinys, kilęs iš turtingos italų šeimos, 17 metų tapo vienuoliu pranciškonu, 1799 metais išvyko į Kiniją, išmoko kalbą, rengėsi kaip kinas ir atvedė pas Jėzų Kristų daug žmonių, įskųstas mandarinui buvo suimtas ir aštuonis mėnesius kankinamas, kad išsižadėtų Kristaus, paskui pririštas prie kryžiaus ir pasmaugtas. Prieš mirties bausmę pagal Kinijos katalikų paprotį nusilenkė penkis kartus, dėkodamas Švenčiausiajai Trejybei už sukūrimą, atpirkimą, pašaukimą, sakramentus ir gautas malones. (http://santiebeati.it/dettaglio/91384)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021