Šv. Juozapas Leonesietis OFM Cap.

1612 m. vasario 4 d. Italijoje mirė šv. Juozapas Leonesietis (gim. 1556), OFM Cap., kunigas. Pasižymėjo skaisčiu ir asketišku gyvenimu. Užsidegęs tikėjimu nuvyko į Turkiją, kur buvo suimtas ir kankinamas, bet stebuklingai liko gyvas ir ištrūko į laisvę. Grįžęs į tėvynę sėkmingai apaštalavo, naudodamas Dievo dovanas. Su kryžiumi rankoje ėjo į girtuoklių ir nusikaltėlių landynes ir skelbė jiems Gerąją naujieną. Jis pasakė: "Kiekvienas krikščionis turi būti gyva knyga, kurioje parašyta Evangelija." (https://catholicsaints.info/saint-joseph-of-leonessa/)

Paruošė, Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas, 2021