In Memoriam Povilas Gaidys

Šį sekmadienį mirė ilgametis Klaipėdos dramos teatro režisierius Povilas Gaidys. Paskutinį interviu su Mokytoju darėme prieš keletą metų, kai Klaipėdoje vyko Auksinių scenos kryžių apdovanojimai. Kviečiame prisiminti Žmogų kūrusį Klaipėdos teatrą, vyriausiuoju režisieriumi dirbusį trisdešimt penkerius metus, pastačiusį per 80 spektaklių. Povilas Gaidys nuo šio antradienio, liepos 13 d. bus pašarvotas teatro didžiojoje salėje. Atsisveikinimas su velioniu, liepos 13 d. nuo 11 iki 20 val., liepos 14 d. nuo 11 iki 14 val. Liepos 14 d. 8 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje bus aukojamos šventos mišios už velionį. Karstas išnešamas liepos 14 d. 14 val. Laidotuvės vyks Lėbartų kapinėse.

Vilties Miestas, 2021