III Gavėnios sekmadienis

Tiesioginė transliacija kovo 7 d. 11.00 val. Šv. Mišių vadovas kun. Simas MAKSVYTIS

„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“ (Jn 14, 23), - tai reiškia, kad žmogus yra naujoji Dievo buveinė, naujoji Dievo gyvenamoji vieta. Šis teiginys Jeruzalės šventyklos kunigams suspaudė širdį ir gerklę, nes šventykla, kurioje Dievo vardu buvo vykdomas verslas, nebeturi teisės egzistuoti.