Pal. Ignacas Falzonas

Liepos 1 d.

1865 m. liepos 1 d. Maltoje mirė pal. Ignacas Falzonas OFS (gim. 1813), katechetas, baigė kunigų seminariją, bet jautėsi nevertas kunigystės šventimų, mokė tikybos vaikus ir paprastai bei aiškiai skelbė Kristų Maltoje buvusiems britų kariams ir jūreiviams, atvedė pas Dievą daugybę žmonių. (https://catholicsaints.info/blessed-nazju-falzon/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021