Pal. Andrius Hibernon Real OFM

Balandžio 18 d.

1602 m. balandžio 18 d. Ispanijoje sukalbėjęs rožinį mirė pal. Andrius Hibernon Real OFM (gim. 1534), kilęs iš nuskurdusių didikų šeimos, kelerius metus dirbo ir sutaupė savo sesei kraitį, kurį atėmė jį užpuolę plėšikai; supratęs, kad materialūs turtai beverčiai, tapo mažesniuoju broliu, nuolat medituodavo prie tabernakulio ir su kunigu lankė ligonius, 1558 metais išpranašavo tikslią savo mirties datą. (https://anastpaul.com/2018/04/17/saint-of-the-day-17-april-blessed-andres-hibernon-real-o-f-m-1534-1602/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021