Pal. Henrikas Heath OFM

Balandžio 17 d.

1643 m. balandžio 17 d. Londone buvo pakartas pal. Henrikas Heath (Šv.
Magdalietės Paulius) OFM (gim. 1599), kunigas,kankinys, augo protestantų
šeimoje, tapo anglikonų kunigu, atsivertė į katalikybę, tapo mažesniuoju
broliu ir buvo nuteistas mirties bausme.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021