Gruodžio 6 d. Šv. Mišios

Tiesioginė transliacija. Sekmadienį 11.00

12/13/2020

Norėdami paaukoti sekmadienio
Šv. Mišių rinkliavai spauskite žemiau:

Ačiū!

     Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio broliai kviečia bendražygius į dvasinę bendrystę - nuotoliniu keliu - internetu stebėti tiesioginį vaizdą ir tokiu būdu dalyvauti Šv. Mišių šventime. Šv. Mišias aukos mūsų provincijolas Algirdas Malakauskis.