Pal. popiežius Grigalius X

1276 m. sausio 10 d. Italijoje mirė pal. popiežius Grigalius X
(Teobaldas Viskontis, gim. 1210) OFS, 1271 m. šv. Bonaventūrui OFM
pasiūlius, archidiakonas Teobaldas buvo netikėtai išrinktas popiežiumi,
po ilgiausios Bažnyčios istorijoje konklavos, trukusios trejus metus, ir
tik paskui buvo įšventintas į kunigus. Teobaldas išgirdo žinią apie savo
išrinkimą popiežiumi, būdamas kapelionu kryžiaus žygyje Palestinoje, ir
sušuko: "Jeruzale, jeigu tave užmirščiau, tenuvysta mano dešinė!" 1272
m. išleido dekretą griežtai draudžiantį prievarta krikštyti žydus,
grobti jų turtą, kaltinti žydus krikščionių vaikų grobimu ir žudymu dėl
jų kraujo ritualiniam maistui, pabrėždamas kaltinimo absurdiškumą, nes
judaizmas draudžia valgyti kraują, ir įsakė tučtuojau paleisti visus
žydus, įkalintus dėl šių kvailų kaltinimų.

Paruošė, Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas, 2021