Pal. Mykolas Gesturietis OFM Cap.

Birželio 8 d.

1958 m. birželio 8 d. Italijoje sesę Mirtį sutiko pal. Mykolas
Gesturietis OFM Cap. (gim. 1882), paprastas broliukas, virėjas
elgetautojas, lankė ligonius, turėjo išgydymo dovaną, Antrojo pasaulinio
karo metu rūpinosi pabėgėliais, gyveno paprastą, tylų gyvenimą be
triukšmo, savo dorybių, gerumo ir meilės vargšams pavyzdžiu dvasiškai
padėjo daugybei žmonių.

Paruošė, Vytautas Jakelis