Pal. Gerardas Kanjolis OFM

1342 m. gruodžio 29 d. Palerme, Sicilijoje mirė pal. Gerardas Kanjolis
(gim. ~1267) OFM, mistikas, kilęs iš turtingos šeimos, tėvas mirė, kai
jam buvo 10 metų, 1290 m. mirė ir motina, Gerardas visus paveldėtus
turtus išdalino vargšams ir tapo atsiskyrėliu, vėliau mažesniuoju broliu
ir Randaco Pranciškonų vienuolyno virėju Sicilijoje, buvo labai
paprastas ir gausiai apipiltas dvasinėmis dovanomis.

Paruošė, Vytautas Jakelis