Mažesniųjų brolių ordino Generalinė kapitula

2021 m. liepos 3–18 d. Romoje vyks Mažesniųjų brolių ordino Generalinė kapitula, kurios tema: „Atnaujinti mūsų viziją, apimti mūsų ateitį“.

Tegul Viešpats suteikia jums Ramybę!

Kapitulos pradžia liepos 3 d. Kaip įprasta visi kapituliarai 10.00 val. Lietuvos laiku kviečiami į Mišių šventimą, kurioms vadovaus Michael Perry, šešerius metus vadovavęs Mažesniųjų brolių ordinui. Ši Eucharistija bus transliuojama: https://www.youtube.com/watch?v=FHFQkDveyXs

Be to, kasdien bus skelbiamos naujienos ir vaizdo įrašai:

OFM https://www.facebook.com/ofm.org "Capitolo Generale OFM 2021"

Prašome melstis, kad Šventoji Dvasia lydėtų mūsų Kapitulos dalyvių darbą, idant sektume Evangelijos keliu, atnaujindami savo viziją, aprėpdami mūsų ateitį.

Taika ir Gėris!

Visuotinėje brolijos šventėje dalyvaus 118 kapituliarų (dauguma jų - provincijolai), kurie susirinks į Brindizio Šv. Lorenso tarptautinį kapucinų koledžą, esantį maždaug pusiaukelėje tarp Fiumicino Leonardo Da Vinci oro uosto ir istorinio Romos centro.
Artėjanti, sakykime, istorinė 15 dienų Romoje vykstanti Generalinė kapitula žada būti ypatinga daugeliu atžvilgių. Dabartiniais neapibrėžtais mūsų pasaulio laikais,  mes, Mažesnieji broliai, dėkojame už tikrąją tikėjimo ir brolijos dovaną, už visur esančius gerumo ir grožio išgyvenimus, ir už amžiną žmogaus širdyje užklupusią viltį. Melskimės už savo Kapitulos marius ir visą mūsų ordiną, kad galėtume džiaugsmingai atsakyti į laiško efeziečiams raginimą: „Kelkis ... ir Kristus tau suteiks šviesos“ (Ep 5, 14).

Vilties Miestas, 2021