2021 m. Liepos 4 - antroji Generalinės kapitulos diena

Šiandien generalinis ministras brolis Michael Perry pasidalijo savo svajonėmis apie Mažesniųjų brolių ordiną - gyvybiškai svarbų ordiną, pajėgų skatinti gilesnį žmogaus dvasinį ir socialinį virsmą.

Brolis Mykolas kalbėjo apie pranciškoniško gyvenimo viziją, išreikštą Pradžios knygoje ir Dievo įsakyme „puoselėti Viešpaties sodą“. Nuoširdžiai pasidalino mintimis apie „vientisą brolišką ekologiją“, kuri susijusi su atsinaujinimu, apkabinimu ir atsiskleidimu, visiems padedant atkurti santykius su Dievo sukurtuoju pasauliu.

Buvo išsakytas Generalinio ministro raginimas ir iššūkis broliams naujai pažvelgti į savo pačių pašaukimą, kuris atitiktų rytdienos pašaukimo kelią ir eiti keliu, kuris yra įkvėpimo, džiaugsmo ir vilties šaltinis, įskaitant norą pažvelgti į tikrovę. Sąžiningai, autentiškai gyventi pagal evangelinę tapatybę ir vadovautis pranašišku pasirinkimu tikėjimu, o ne baime.

Pavakary, po mons. Arti dvasinių paraginimų tikėjimu pažvelgti į dabartį ir leisti Evangelijai vadovauti mūsų pasirinkimams bei priimti ateitį, kapituliarai susirinko į savo darbo ir studijų grupes (12 konferencijų) pasidalinti viltimis apie vykstančią Generalinę kapitulą.

Vilties Miestas, 2021