Pal. Klara Izabelė Fornari OSC

1744 m. gruodžio 9 d. Italijoje mirė palaimintoji Klara Izabelė Fornari OSC (gim. 1697), mistikė, stigmatikė, 16 metų amžiaus davė amžinuosius įžadus Todžio Šv. Klaros seserų neturtėlių vienuolyne. Dėl savo dažnų ekstazių bei vizijų buvo žeminama ir net laikoma demonizuota, bet vėliau buvo išrinkta abate ir pavyzdingai vadovavo vienuolynui. (https://catholicsaints.info/blessed-clara-isabella-fornari/)

Paruošė, Vytautas Jakelis