Šv. Pranciškus Antanas Fazanis OFM Conv

Lapkričio 29 d.

1742 m.lapkričio 29 d. Italijoje sesę Mirtį sutiko šv. Pranciškus Antanas Fazanis OFM Conv. (gim.1681), kunigas, pasižymėjo nuoširdumu, asketiškumu ir užsidegimu kunigystei. Buvo labai pamaldus Nekaltajai Dievo Motinai, apie keturiasdešimt metų skelbė Dievo žodį, sulaukė gausaus sielų derliaus Apulijos regione. Rūpinosi vargšais, našlaičiais, ligoniais ir ypač kaliniais. Jis pasakė: "Dievo valia yra mano rojus." (https://catholicsaints.info/saint-francesco-antonio-fasani/)

Paruošė, Vytautas Jakelis