Ekumeninės maldos savaitės

Ekumeninės maldos savaitės – 2021 m. sausio 18-25 dienomis – aštuondienis 

Artėja Maldų savaitės už krikščionių vienybę pradžia. Krikščionių bendruomenės, ypač šiauriniame pusrutulyje, ekumeninę maldą pradės kitą pirmadienį, sausio 18 d. Krikščionys, gyvenantys pietiniame pusrutulyje, maldą už krikščionių vienybę paprastai pradeda per Sekmines.

 “Vienybės stebuklas jau prasidėjo. Ir Dievas visada užbaigia stebuklą, kurį pradėjo.“ (Popiežius Pranciškus)

”Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių” (plg. Jn 15, 5-0) 

Maldų tekstus parengė Šveicarijos Grandchamo monastinė ekumeninė seserų bendruomenė, kuriai priklauso penkios dešimtys seserų, susibūrusių iš įvairių pasaulio kraštų, atstovaujančios kelioms bažnyčioms.

 1-oji diena sausio 18

Dievo pašaukti – “Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau” (Jn 15, 16a)

 

 2-oji diena sausio 19

Bręsti vidujai – “Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu (Jn 15, 4a)

 

 3-oji diena sausio 20

Sudaryti vieną kūną – “Kad vienas kitą mylėtume, kaip aš jus mylėjau” (Jn 15, 12b)

 

 4-oji diena sausio 21

Melstis drauge – “Jau nebevadinu jūsų tarnais….. jus draugais vadinu” (Jn 15, 15)

 

 5-oji diena sausio 22

Leisti būti žodžio perkeistiems – “Jūs jau esate švarūs dėl žodžio” (Jn 15, 3)

 

 6-oji diena sausio 23

Priimti kitus – “Kad duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų” (Jn 15, 16b)

 

 7-oji diena sausio 24

Augti vienybėje – “Aš esu vynmedis, o jūs šakelės” (Jn 15, 5a)

 

 8-oji diena sausio 25

Susitaikyti su visa kūrinija – “Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų” (Jn 15, 11)

 

Kiekvienos maldos savaitės dienos maldą ir meditaciją galite rasti ir atsisiųsti iš svetainės www.katalikai.lt

 

Vilties Miestas, 2021