Džakoponė Todietis OFM, Stabat Mater autorius

1306 m. gruodžio 25 d. Italijoje mirė Džakoponė Todietis (gim. ~1230)
OFM, poetas, mistikas, kilęs iš turtingos šeimos, jaunystėje tapo
advokatu, buvo lėbautojas, tragiškai žuvus jo žmonai, dramatiškai
atsivertė, viską išdalino vargšams ir tapo pranciškonu pasauliečiu,
vėliau mažesniuoju broliu, įsipainiojo į pranciškonų spiritualistų
sektą, atsidūrė kalėjime, suprato savo paklydimą, pasikeitus popiežiui,
buvo reabilituotas, jam priskiriamas garsusis himnas "Stabat Mater
Dolorosa", kuris Lietuvoje giedamas Žemaičių Kalvarijos kalnuose: "Jėzų
atvedė pas Aną ir stovi Motina."

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021