Dievo trapumas (keletas minčių Kalėdų rytą)

Richard Oxenberg

Ėdžiose gimęs kūdikis, kuris yra aukščiausia visatos galia. Kalėdų
paradoksas. Kaip jį suprasti?

Trys išminčiai seka dangaus šviesulį iki ėdžių, kuriose guli naujagimis,
„visagalis“ Dievas kūdikio pavidalu. Šį kūdikį-Dievą netrukus užpuls
tironiškos pasaulio jėgos. Karalius despotas sieks jį nužudyti,
išsigandęs pranašystės, kad kūdikis užaugęs taps karaliumi.
Tačiau vaikelis niekada netaps tokiu karaliumi, kokį įsivaizduoja
despotas. Atvirkščiai, pasaulio despotiškos jėgos nukryžiuos jį, o jo
vardu įkurta religija vėl ir vėl bus sugadinta dėl sąjungos su
pasaulietine valdžia. Tad kam išminčiai nusilenkė? Į kokį išgelbėjimą
rodė kelrodė žvaigždė? Kur glūdi šio trapaus Dievo galia?

Atsakymas slypi Kalėdų istorijoje, istorijoje apie Dievą, įsikūnijusį
sukurtoje tvarkoje, Dievą, nekintantį visuose daiktuose ir mumyse. Dievo
vienybė ieško išraiškos žmonių bendruomenėje – dieviškoji meilė nori
apsigyventi žmogiškoje meilėje. Tačiau to trokšta ne tik Dievas, bet ir
Dievo nekintamumas mumyse – trokšta mūsų širdis, mums net nežinant.
Ir vis dėlto šis dieviškasis troškimas yra trapus ir miglotas, mūsų
atsiskyrimas nuo kitų ir puikybė nustelbia jį. Šis atsiskyrimo geismas
yra noras viską aprėpti savo ribotame „aš“ – tai „puolęs“ troškimas
bendrauti su visa kūrinija begaliniame Dievo asmenyje.
Nuodėmė yra puolusi meilė, o iš nuopuolio kylančių neapykantos, baimių
ir smurto pažeidžiama meilė yra Dievo trapumas. Kūdikis Kristus yra
dieviškojo trapumo apreiškimas. Kadangi Kristus yra trapus, Jis bus
nukryžiuotas – vėl ir vėl. Kadangi Kristus yra dieviškas, Jis vėl ir vėl
bus prikeltas. Dieviškasis trapumas gali būti žudomas, bet niekada nebus
sunaikintas.
Per Kalėdas esame kviečiami atkurti ryšį su šia trapia meile mumyse, su
trapiu meilės ir mylinčio pasaulio troškimu. Ši meilė yra Dievo galia,
tamsoje šviečianti šviesa, kurios tamsa negali įveikti, – visada trapi,
visada amžina, visada turinti atgimti mumyse. Tai dieviškasis vaikas,
kuriam lenkiasi išminčiai siekia, kurio buvimas mumyse nugalėtų
despotiškas pasaulio jėgas, jei tik būtume jam ištikimi.
Laimingų Kalėdų!

Tekstą vertė ir paruošė - Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas, 2021