Pal. Juozapas Diego Oddi OFM

Birželio 3 d.

1919 m. birželio 3 d. Italijoje mirė pal. Juozapas Diego Oddi OFM (gim. 1839), paprastas broliukas, kilęs iš neturtingos šeimos, mistikas, beraštis, bet dalinosi maldoje gautais Dievo tiesų apreiškimais, buvo labai malonaus būdo. Popiežius Pijus X apie jį pasakė: "Tai tikras šventojo Pranciškaus sūnus." (http://santiebeati.it/search/jump.cgi?ID=91375)

Paruošė, Vytautas Jakelis