Didžioji savaitė, pamaldų laikas

DIDŽIOJI SAVAITĖ

2024 m. KOVO 25 – 31 d.

Kovo 25 d. – DIDYSIS PIRMADIENIS – MIŠIOS 18.00 val.

Kovo 26 d. – DIDYSIS ANTRADIENIS – MIŠIOS 18.00 val.

Kovo 27 d. – DIDYSIS TREČIADIENIS – MIŠIOS 18.00 val.

VELYKINIS TRIDIENIS

Mirties valdos išnyko – Kristus nugalėjo mirtį be ginklų ir neperšaunamų liemenių!

Kovo 28 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS
PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS 18.00 val.

Kovo 29 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS
KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS, PRADŽIA 18.00 val.

Kovo 30 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
MIŠIŲ NĖRA IKI VELYKNAKČIO

Kovo 30 d. – VELYKNAKTIS. VELYKŲ VIGILIJA – MIŠIOS 21.00 val.

Kovo 31 d. – KRISTAUS PRISIKĖLIMAS. VELYKOS – MIŠIOS 11.00 ir 13.00 val.

Balandžio 1 d. – Velykų antroji diena – MIŠIOS 11.00 val.

Jei negerovę laikysime negerove, tai mes savo širdyse negerovės nenešiosime!