Pal. Petras Corradini OFM

Liepos 25 d.

1490 m. liepos 25 d. Italijoje sesutę Mirtį susitiko pal. Petras
Corradini OFM (gim. 1435), kunigas, studijavo teisę Perudžos
universitete, ketindamas siekti teisininko karjeros, tačiau būdamas 25
metų susižavėjo pranciškonų pamokslininku tėvu Dominyku Leonesiečiu. Po apmąstymų nusprendė pasirinkti neturto ir apaštalavimo gyvenimą ir 1467 m. tapo pranciškonu. Įšventintas į kunigus su dideliu atsidavimu ir
užsidegimu pamokslavo didžiuosiuose vidurio Italijos miestuose. Kamerine (Mačeratoje), kur buvo nuvykęs pamokslauti, jis susipažino ir
susidraugavo su miesto valdovu Džiulijumi Čezare da Varano, kuris turėjo
dukterį Kamilę Batistą, vienuolę klarisę. Tarp šių dviejų dvasinių
asmenų iš karto užsimezgė gilus ryšys, ir būtent Kamilė parašė pirmąją
Petro biografiją. Jis susirgo 1490 m. liepos 2 d. ir mirė naktį iš
24-osios į 25-ąją to paties mėnesio ir tų pačių metų Kamerine,
šnibždėdamas Jėzaus ir Marijos vardus. Mirė ramus ir toks laimingas, kad
vienas iš jo brolių sušuko: "Tėve Petrai, jūs mirštate juokdamasis!".
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/pietro-da-mogliano-religioso-francescano-1435-c-1490-beato/)

Paruošė, Vytautas Jakelis