Pal. Andrius Conti OFM

1302 m. vasario 1 d. Italijoje mirė pal. Andrius Conti OFM (gim.
1210,)augo grafo Conti šeimoje, iš kurios kilo trys popiežiai:
Aleksandras IV, Grigalius IX ir Bonifacas VIII, atsisakęs svaiginančios
karjeros, pasirinko neturtą ir tapo mažesniuoju broliu atsiskyrėliu,
gyveno Apeninų kalnų oloje, giminės buvo nepatenkinti, jo dėdė,
popiežius Aleksandras IV,atvyko pas jį ir pasiūlė tapti kardinolu, bet
Anrius atsisakė. Bonifacas VIII siūlė tą patį antrą kartą, bet broliui
Andriui rūpėjo tik bendravimo su Dievu tyloje ramybė ir džiaugsmas. Jis
parašė traktatą apie Mergelės Marijos motinystę, kuris neišliko iki mūsų
laikų. Brolis Andrius buvo puikus pranciškoniško nuolankumo ir pamaldumo
pavyzdys.
(
http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/andrea-di-segni-religioso-francescano-1240-1302-beato/)

Paruošė, Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas, 2021