ČESTERTONAS II

Arvydas Juozaitis

VIENAS PASKUTINIŲJŲ EUROPOS RITERIŲ -

Gilbertas Kytas ČESTERTONAS

(Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936)

Mano mylimas mokytojas G.K. Čestertonas (kurio "Esė" knygą sudariau - tai pirmoji mano knyga, išėjusi kaip Sąjūdžio vasaros dovana 1989 metais) rašė ir gyveno tokia maksima: "Karaliene mano, mes žūstame, kad tu gyventum. Nes jeigu gyvenime nebūtų ko ginti, nebūtų Tavęs, ir išgyventi būtų verta tik dėl išgyvenimo - gyventi nebūtų verta, tai būtų nebe žmogaus gyvenimas".

O gyvulio ir mankurto, pridurčiau, o dabar - ir "išmaniojo" barbaro, kuris prievartauja pasaulį. Prievartauja ir Lietuvos Konstituciją, pirmiausiai normalų vyrą ir normalią moterį, patį tautos ir valstybės gyvybingumą - šeimą.

Beje, už išsigimusio žmogaus pavadinimą "išsigimėlis" dabar Prancūzijoje gali gauti ir kalėjimo. Net jeigu tai sakysi gailėdamas žmogaus, siekdamas jį paprotinti.

Tas pats galioja ir sąvokai "normali europietiška šeima" - čia pat gali būti paduotas į teismą... Atvažiavome..

Vilties Miestas, 2021