Pal. Andrius Carlo Ferrari OFS

1921 m. vasario 2 d. Milane mirė pal. Andrius Carlo Ferrari OFS (gim.
1850), kunigas, nuo 1894 m. Milano arkivyskupas ir kardinolas,
nepaprastai šviesaus proto, jo šūkis buvo: "Tu esi mano stiprybė",
rūpinosi kareivių ir kalinių sielovada, Popiežiaus Pijaus X laikais,
1907 m. buvo apkaltinas "modernizmu" ir nors pats viešu laišku tai
paneigė, buvo juodinamas ir žeminamas, popiežius Benediktas XV jį
visiškai išteisino ir reabilitavo.

Paruošė, Vytautas Jakelis.

Vilties Miestas, 2021