Pal. Bernardinas Caimi OFM

1500 m. vasario 9 d. Milane mirė pal. Bernardinas Caimi OFM (gim. 1425),
1478 m. buvo paskirtas Pranciškonų ordino komisaru ir kustodu Šventojoje
Žemėje, tuo metu piligrimams, keliaujantiems į Šventąją Žemę, grėsė daug
pavojų, todėl grįžęs Bernardinas rado rėmėjų ir prie Varralo Sesia
miesto pastatė "Sacro Monte di Varallo" - baziliką ir 45 koplyčias su
800 natūralaus dydžio dažytų skultūrų bei daugybe paveikslų ir freskų,
vaizduojančių Kristaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą.
(
https://catholicsaints.info/blessed-bernardino-caimi/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021